WĘZŁY CIEPLNE


Nazwa producenta

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


3 - 39 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1010 - 20810 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


3 - 29.7 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1010 - 19410 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO C.W.U.


Nazwa producenta

  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


430 - 1930 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C - zastosowanie średniotemperaturowe


4 - 55 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1720 - 28120 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE/POWIETRZE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego


2 - 7.1 kW
  Roczne zużycie energii dla ogrzewania


650 - 2450 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla klimatu umiarkowanego

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE / KOTŁY OLEJOWE KONDENSACYJNE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna i w reżimie wysokotemperaturowym (60/80°C)


10 - 70.1 kW
  Emisja tlenków azotu NOx


15 - 87 mg/kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Rodzaj kotła

KOTŁY NA WĘGIEL


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna


8 - 100 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


81 - 88 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


82 - 88 
  Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej


8 - 99.9 kW
  Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn


85 - 96.1 %
  Cząstki stałe PM10


5 - 39 mg/m3
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

KOTŁY NA PELLET DRZEWNY


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


0 - 285 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


75 - 88.7 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


109 - 127 
  Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn


80 - 97.3 %
  Cząstki stałe PM10


4 - 40 mg/m3

KOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNO


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


10 - 99 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


78 - 82 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


109 - 120 
  Pojemność wymaganego zbiornika buforowego (20l x moc znamionowa)


280 - 2340 litr
  Cząstki stałe PM10


9 - 22 mg/m3

KOTŁY ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


4 - 27 kW
  Nominalny pobór prądu


8 - 103.8 A
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


33 - 37 
  Znamionowa moc cieplna kotła


4 - 27 kW
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

INNE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


0 - 10 kW
  Nominalny pobór prądu


0 - 20 A
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

KOLEKTORY SLONECZNE


Nazwa producenta

  Typ kolektora
  Pole powierzchni czynnej kolektora (apertury)


1.6 - 3.46 m2
  Sprawność optyczna


64 - 83 %
  Współczynnik strat ciepła a1


1.6 - 4.89 W/m2K

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA (SWM)


Nazwa producenta

  Sprawność odzysku ciepła z wentylacji


75 - 94 %
  Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)


1 - 4.7 kWh/(m2/rok)
  Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)


42 - 47.4 kWh/(m2/rok)
  Maksymalna wartość natężenia przepływu


20 - 999 m3/h
  Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA


38 - 54 dB
  Jednostkowy pobór mocy


0 - 0.7 W/(m3/h )
  Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania

MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa panelu w warunkach STC


320 - 445 W
  Sprawność modułu STC


18 - 20.8 %
  Współczynnik temperaturowy mocy


-0.41 - -0.35 %/°C
  Typ ogniwa

MATERIAŁY IZOLACYJNE


Nazwa producenta

  Rodzaj materiału
  Grubość materiału


2 - 100 cm
  Współczynnik przewodzenia ciepła λ


0.02 - 0.32 W/(m x K)

OKNA / DRZWI BALKONOWE / DRZWI TARASOWE


Nazwa producenta

  Współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna / drzwi balkonowych / drzwi tarasowych


0.6 - 0.9 W/(m2 x K)

DRZWI ZEWNĘTRZNE / BRAMY GARAŻOWE


Nazwa producenta

  Współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi zewnętrznych / bram garażowych


0.6 - 1.3 W/(m2 x K)
IOŚ - PIB
NFOŚiGW
Ministerstwo Klimatu
Czyste Powietrze