Zespół Ekspertów Prowadzących Listę ZUM


Zespół podstawowy – którego rolą jest standardowe weryfikowanie formularzy i dokumentacji dotyczącej urządzeń/materiałów zgłaszanych przez zgłaszającego na listę.

W skład zespołu wchodzą:

  • Jolanta Bogucka – Klajner
  • Michał Chędożko
  • Grzegorz Kardaś
  • Paulina Kościelska
  • Wiktoria Kowalska
  • Patrycja Walędzik - Wawrzyńczak
  • Wiktor Wijata
  • Grażyna Wolak
  • Piotr Zacharski

oraz w ramach konsultacji, pozostali specjaliści zatrudnieni w ośrodkach i zakładach merytorycznych Instytutu Ochrony Środowiska.