Szanowni Państwo,

witamy serdecznie na stronie Czyste-Urzadzenia.ios.edu.pl, przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, wspierającej program priorytetowy Czyste Powietrze. Celem strony jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Strona finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.


Strona stanowi ogólnodostępną bazę urządzeń grzewczych, podzielonych na następujące kategorie:
  • Kotły na paliwa stałe;
  • Kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
  • Kolektory słoneczne;
  • Panele fotowoltaiczne;
  • Pompy ciepła.

W każdej z ww. kategorii znajdziecie Państwo listę urządzeń, które zostały zweryfikowane z należytą starannością przez Naszych ekspertów. Każde z zamieszczonych urządzeń spełnia wymagania programu Czyste Powietrze. Korzystanie z bazy urządzeń jest BEZPŁATNE i DOBROWOLNE, zarówno dla beneficjentów jak i producentów urządzeń.


UWAGA
  • baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, a nie zostało zgłoszone przez producenta do przedmiotowej bazy, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia we wniosku o dofinansowanie (beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze);
  • w przypadku instalacji kotłów na paliwo stałe – muszą one spełniać wymogi prawa miejscowego, o ile mają zastosowanie (np. uchwały antysmogowe województw);
  • strona nie zawiera cen poszczególnych urządzeń. IOŚ-PIB i NFOŚiGW nie narzucają, ani nie polecają korzystania z urządzeń określonych wykonawców;
  • baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia uszeregowane są w kolejności losowej.

BENEFICJENCIE – przed wpisaniem modelu urządzenia do wniosku o dofinansowanie – sprawdź jego cenę na stronie producenta / dystrybutora.